Túi & Films

1_Túi-Lò-Vi-Sóng

Túi Lò Vi Sóng

KÍCH THƯỚC
THÀNH PHẦN
ỨNG DỤNG
XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
Anh Quốc
MÔ TẢ

….

2_Túi-Nướng-BBQ

Túi Nướng BBQ

KÍCH THƯỚC
THÀNH PHẦN
ỨNG DỤNG
XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
Anh Quốc
MÔ TẢ

….

3_Túi-Earth-Pack

Túi Earth Pack

KÍCH THƯỚC
THÀNH PHẦN
ỨNG DỤNG
XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
Anh Quốc
MÔ TẢ

….