Miếng Thấm

1_Miếng Thấm Cá Bò Gà

Miếng Thấm Cá Bò Gà

KÍCH THƯỚC
10cm x 7.5cm, 13cm x 7.5cm, 15cm x 10cm
THÀNH PHẦN
sợi celulose / sợi SAF
ỨNG DỤNG
thấm chất lỏng từ thịt, cá, thủy hải sản
XUẤT XỨ
Anh Quốc
mô tả
2_Miếng-Thấm-Thịt-Mát

Miếng Thấm Thịt Mát

KÍCH THƯỚC
10cm x 7.5cm, 13cm x 7.5cm, 15cm x 10cm
THÀNH PHẦN
sợi celulose / sợi SAF
ỨNG DỤNG
thấm chất lỏng từ thịt, cá, thủy hải sản
XUẤT XỨ
Anh Quốc
MÔ TẢ
….
3_Miếng-Thấm-Tôm-Ring

Miếng Thấm Tôm Ring

KÍCH THƯỚC
10cm x 7.5cm, 13cm x 7.5cm, 15cm x 10cm
THÀNH PHẦN
sợi celulose / sợi SAF
ỨNG DỤNG
thấm chất lỏng từ thịt, cá, thủy hải sản
XUẤT XỨ
Anh Quốc
MÔ TẢ
….
4_Miếng-Tách-Lớp-Cá-Hồi

Miếng tách lớp cá hồi

KÍCH THƯỚC
10cm x 7.5cm, 13cm x 7.5cm, 15cm x 10cm
THÀNH PHẦN
sợi celulose / sợi SAF
ỨNG DỤNG
thấm chất lỏng từ thịt, cá, thủy hải sản
XUẤT XỨ
Anh Quốc
MÔ TẢ

….

5_Miếng-Đệm-Trái-Cây

miếng đệm trái cây

KÍCH THƯỚC
10cm x 7.5cm, 13cm x 7.5cm, 15cm x 10cm
THÀNH PHẦN
sợi celulose / sợi SAF
ỨNG DỤNG
thấm chất lỏng từ thịt, cá, thủy hải sản
XUẤT XỨ
Anh Quốc
MÔ TẢ

….