Khay & Hộp

1_Khay-Bã-Mía-3-Ngăn

Hộp Bã Mía 3 Ngăn

KÍCH THƯỚC

226mm x 226mm x 44 mm

THÀNH PHẦN

Bã mía

ỨNG DỤNG

Có thể sử dụng an toàn trong lò vi sóng, có thể tự phân hủy

XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
MÔ TẢ

….

2_Tô-Bã-Mía-Nóng-Lạnh

Tô tròn bã mía

KÍCH THƯỚC

32 oz

THÀNH PHẦN

Bột bã mía

ỨNG DỤNG

Có thể sử dụng trong lò vi sóng. Có thể phân hủy

XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
MÔ TẢ

….

3_Khay Bã Mía 2 Ngăn

Khay Bã Mía 2 Ngăn

KÍCH THƯỚC
THÀNH PHẦN
ỨNG DỤNG
XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
MÔ TẢ

….

4_Khay Bã Mía Vuông

Hộp Bã Mía Vuông

KÍCH THƯỚC

24 oz

THÀNH PHẦN

Bã mía

ỨNG DỤNG

Đựng đồ ăn mang đi. Có thể sử dụng trong lò vi sóng. Có thể phân hủy

XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
MÔ TẢ

….

5_Khay Bã Mía 1 Ngăn

Hộp bã mía 6 x 8,5

KÍCH THƯỚC

21.5mm x 15.8mm x 4.7mm

THÀNH PHẦN

Bã mía

ỨNG DỤNG

Đựng đồ ăn mang đi. Có thể sử dụng trong lò vi sóng. Có thể phân hủy

XUẤT XỨ, CHỨNG NHẬN
MÔ TẢ

….